EK ÖDEME SİSTEMİ İFLAS ETMİŞTİR
12 Aralık 2018, Çarşamba

Döner sermaye sistemi motivasyon yerine sağlık çalışanlarının en büyük sorunu haline geldiğini ifade eden Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül, Sağlık Bakanlığı’nın ek ödeme sisteminin iflas ettiğini söyledi.
Sağlık çalışanlarının yapmış oldukları hizmet karşılığında maaş, sabit ek ödeme ve çalıştığı kurumun performans ve gelir gider dengesine göre döner sermaye ödendiğini belirten Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül, ancak mevcut döner sermaye sisteminin bu hali ile yamalı bohçaya döndüğünü dikkat çekti. Artık yepyeni ve tüm çalışanları daha adil bir şekilde kapsayan bir döner sermaye sistemine geçilmesi gerektiğini ifade eden Yünkül, “Döner sermaye sistemi motivasyon yerine sağlık çalışanlarının en büyük sorunu haline gelmiştir. Sistemde değişiklik yapılmadığı takdirde kısa bir zamanda hekimler dahil hiçbir sağlık çalışanı sabit dışında ek ödeme alamayacak duruma gelecektir. Bununla ilgili olarak Sendikamız sağlık-sen tarafından döner sermaye uygulamasının haksız ve adaletsiz bir sistem olduğu sürekli olarak her platformda dile getirilmiştir. Döner sermaye sisteminin detaylı bir şekilde ele alınması, yaşanan sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerileri oluşturmak için çalıştaylar düzenlenmiş, ancak bugüne kadar Sağlık Bakanlığı’nca somut bir adım atılmamıştır” diye konuştu.
Ek ödemeyle mağdur edilen tek sektör sağlık sektörü olduğunun altını çizen Yünkül, “Sağlık çalışanlarının maaşlarındaki düşüklük, ek ödeme ile giderilmeye çalışılmakta, diğer sektörde görev yapanların maaşlarına eşitlenmeye çalışılmaktadır. Gelinen noktada sağlık çalışanları sabit ek ödemeye mahkum edilmiş durumdadır. Aldıkları ek ödeme emekliliğe yansıtılmadığı için de başka bir mağduriyet yaşanmaktadır. Gelir-gider dengesinde gün geçtikçe makas açılmaktadır. Hastanelerin tıbbi cihaz ve malzeme giderleri her yıl artmasına rağmen özellikle SGK’dan elde edilen gelirler aynı kalmaktadır. Neden? Çünkü neredeyse on yıldır SGK’nın SUT fiyatları aynı. Bu kabul edilemez, eşyanın tabiatına aykırı. Bir an önce SUT fiyatları artırılmalı ve hastanelerin gelirleri artırılmalı böylece dağıtılacak döner sermayelerde de bir rahatlama sağlanmalıdır. Ayrıca, özellikle hastanelerde girişimsel ve girişimsel olmayan şeklinde ayrı ve daha garantili alternatif havuz sistemleri geliştirilmelidir” şeklinde konuştu.
Ek ödemelerde yaşanan bu sorundan dolayı Bursa’da neredeyse tüm kurumlarda sağlık çalışanları hak ettikleri ödemeyi alamadına da değinene Yünkül, “Sendikamız tarafından kazanılan sabit ek ödeme uygulaması da olmasa neredeyse kurumlar hiç ek ödeme dağıtamayacak hale gelmiştir. Alın terinin karşılığını almak isteyen sağlık çalışanlarının artık sesinin duyulmasının zamanı gelmiştir. Hekimler dışında kalan sağlık personelinin her ay yaklaşık 500 ile 1.000 TL’ye varan kayıplarının önlenmesi için Sağlık Bakanlığı derhal harekete geçmelidir. Sağlık-Sen Bursa Şubesi olarak talebimiz ek ödeme sisteminin tamamen değiştirilerek daha adil bir sitemin kurulması ve personel arasında adaletin tesis edilmesidir. Sağlık çalışanlarının mağduriyetinin giderilmesi için hak edilen tavan ek ödeme miktarının tamamının maaşla birlikte ödenmesi, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması, dağıtılabilir döner sermaye oranı artırılması gibi seçenekler acilen hayata geçirilmelidir. Sağlık çalışanlarımızın döner sermaye sorunu çözülene kadar, mücadelemiz devam edecek olup, hem sorunların kaynağını hem de çözüm önerilerimizi başta bakanlığımız olmak üzere ilgili kurum ve kişilerle paylaşacağız ve sorunun çözümünün takipçisi olacağız. Son olarak diyoruz ki, Sağlık Bakanlığı ek ödeme sistemi iflas etmiştir”dedi.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aile ve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo