SAĞLIK HİZMETLERİ EKİP İŞİDİR SÖZÜNE İNANAN VAR MI?

Ağustos böceği ile karınca hikayesini bilmeyeniniz yoktur.

Hikayede; Ağustos böceğinin eğlenmeyi çok sevdiğini, gününü saz çalıp türkü söyleyerek geçirdiğini, yarınını hiç düşünmediğini, kış geldiğinde ise aç sefil perişan bir halde karıncanın kapısını çaldığını, ancak kapının yüzüne kapandığını ve sonunun çok hazin olduğunu hepimiz çok iyi biliriz.

Aslında hikayenin kahramanı olan ağustos böceği hakkında bildiklerimiz, bilmemiz gerekenlerin tamamen zıttıdır. Yani doğruların bilinmediği, bilinenlerin ise tümüyle yanlış olduğu anlamlı bir hikaye.
Asıl doğru olan ise; ağustos böceğinin toprak altında 17-18 yıl yaşadığı, neslini devam ettirmek için kanatlanarak toprak üstüne çıktığı ve eşini çiftleşmeye davet etmek için sürekli öterek üç hafta sonra da ölmesidir.

Bu küçük hikaye bize algı operasyonu ile gerçeklerin ters düz edilerek toplumun nasıl aldatıldığını çok net olarak göstermektedir.

Ancak sendikal mücadelenin içerisinde olan insanlar bu hikayede olduğu gibi meselenin arka planını merak etmeli, gerçekleri öğrenmeli ve öğretmelidir. 

Zümer Suresi 9. ayette Allah (cc) “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl sahipleri öğüt alır.” diye buyuruyor.

Sağlık hizmetleri bir bütündür! Denilir… 
Sağlık hizmeti bir ekip işidir! Denilir…
Ama sıra özlük ve ekonomik haklara geldiğinde ise bütünlük bozulur.
Sağlık çalışanları ekibin bir parçası olarak görülmez ve yok sayılırlar.
Ek ödeme sabitleri arttırılırken, neden hekim dışı personel yok sayılır?
Döner sermayeler arttırılırken neden hekim dışı personel yok sayılır?
Emekli maaşları arttırılırken neden hekim dışı personel yok sayılır?
Emekli tazminatları arttırılırken neden hekim dışı personel yok sayılır?

Ek ödemede yok sayılacak, döner sermayede yok sayılacak, emekli maaşlarında yok sayılacak, emekli tazminatlarında yok sayılacak sonrada sağlık hizmetleri bir ekip işidir denilecek! Yapılan tüm iyileştirmelerde sağlık çalışanları yok sayılarak, çalışan memnuniyetini artırmak mümkün değildir.

Sağlık çalışanlarının memnuniyetini artırmak ADALET ile mümkündür.

Sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu her türlü sıkıntıya rağmen ekonomik ve özlük haklarında adalet tesis edildiğinde çalışanlarının memnuniyeti artar.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aile ve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo